Absolvire


Examenele de absolvire din anul școlar 2019-2020 se desfăşoară în baza OMEdCT nr. 5005/2.12.2014 si privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar şi a OMEN nr. 5459/31.08.2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar din acest an.

Examenul de absolvire cuprinde 3 probe:

  • Proba practică
  • Proba scrisă
  • Prezentarea proiectului

– Proba practică : durează 6 ore; nota minimă de promovare este 6 (şase)

– Proba scrisă : durează 3 ore şi nota minimă de promovare este 5 (cinci)

– Susţinerea proiectului: nota minimă de promovare este 6 (şase)

– Media generală minimă de promovare a examenului de absolvire este 6 (şase)

Calendarul examenului de absolvire – specializarea: Asistent Medical Generalist –sesiunea august 2021

– 9 – 13 august 2021: înscrierea candidaţilor;
– 16 – 17 august 2021: desfăşurarea probei practice;

– 18 august 2021 – Desfăşurarea probei scrise;

– 19 August 2021 – Afişarea rezultatelor – Proba Practică – REZULTATUL NU SE CONTESTĂ;

– 19 august 2021: ORA 09.00 – Afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– 19-20 august 2021: ORA 09.30 – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă – la Şcoala Postliceală „Prof. dr. P. Brânzei“ Iaşi;

– 23– 24 august 2021: ORA 13.00 – Susţinerea proiectului;

– 25 august 2021: ORA 09:00 – Afişarea rezultatelor finale.