Absolvire


Examenele de absolvire din anul școlar 2023-2024 se desfăşoară în baza OMEdCT nr. 5005/2.12.2014 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar și Ordin nr. 6151/31.08.2023 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal-nivel 5 de calificare, calificarea profesională: Asistent Medical Generalist, sesiunea august 2024.

Examenul de absolvire cuprinde 3 probe:

  • Proba practică
  • Proba scrisă
  • Prezentarea proiectului

– Proba practică: durează 6 ore; nota minimă de promovare este 6 (şase)

– Proba scrisă: durează 3 ore şi nota minimă de promovare este 5 (cinci)

– Sustinerea proiectului: nota minimă de promovare este 6 (şase)

– Media generală minimă de promovare a examenului de absolvire este 6 (şase)

Calendarul examenului de absolvire – specializarea: Asistent Medical Generalist –sesiunea august 2024

– 5 august-7 august 2024: Înscrierea candidaţilor;

– 08-12 august 2024: Desfăşurarea probei practice;

– 13 august 2024: Desfăşurarea probei scrise;

– 14 august 2024: Afişarea rezultatelor la proba scrisă;

  14-19 august 2024: Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă;

20-21 august 2024: Susţinerea proiectului;

22 August 2024: Afişarea rezultatelor finale.