Absolvire


Examenele de absolvire din anul școlar 2018-2019 se desfăşoară în baza OMEdCT nr. 5005/2.12.2014 si privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar şi a OMEN nr. 4824/30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar din acest an.

Examenul de absolvire cuprinde 3 probe:

  • Proba practică
  • Proba scrisă
  • Prezentarea proiectului

– Proba practică : durează 6 ore; nota minimă de promovare este 6 (şase)

– Proba scrisă : durează 3 ore şi nota minimă de promovare este 5 (cinci)

– Susţinerea proiectului: nota minimă de promovare este 6 (şase)

– Media generală minimă de promovare a examenului de absolvire este 6 (şase)

Calendarul examenului de absolvire – specializarea: Asistent Medical Generalist –sesiunea august 2019

– 5 – 9 august 2019: înscrierea candidaţilor;
– 12 – 13 august 2019: desfăşurarea probei practice;

  • ORA 08.00 – La Spitalul Județean Sf. Spiridon Iaşi
  • ORA 13.00 – LA ŞCOALA POSTLICEALĂ Prof. Dr. P. Brânzei” IAŞI

– 14 August 2019 – Afişarea rezultatelor – Proba Practică – REZULTATUL NU SE CONTESTĂ;

– 14 august 2019 – Desfăşurarea probei scrise;

  • ORA 08.00- LA ŞCOALA POSTLICEALĂ Prof. Dr. P. Brânzei” IAȘI

– 19 august 2019: ORA 09.00 – Afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– 19 – 20 august 2019: ORA 09.30 – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă – la Şcoala Postliceală „Prof. dr. P. Brânzei“ Iaşi;

  • ORA 13.00 – Afişarea rezultatelor – soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă;

– 21– 23 august 2019: ORA 13.00 – Susţinerea proiectului;

ORA 13.30- LA ŞCOALA POSTLICEALĂ Prof. Dr. P. Brânzei” IASI, conform Repartiţiei candidaţilor

_ 23 august 2019: ORA 09:00 – Afişarea rezultatelor finale.