Înscriere on-line Şcoala Postliceală ,,Prof. Dr. P. Brânzei”Iaşi


Formularul on-line de înscriere pentru anul şcolar 2024-2025 îl regăsiți la această adresă: cerere înscriere on-line

Odată depusă cererea de înscriere on-line, va trebui să depuneți la sediul Școlii Postliceale ,,Prof. Dr. P. Brânzei” Iași într-un dosar plic, următoarele acte:

  • Fișă tip de înscriere;
  • Diploma de bacalaureat, Certificat absolvire liceu sau Adeverință de absolvire (promoția 2024), original și copie (copia va fi certificată „Conform cu originalul” de către secretariat);
  • Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII, original și copie;
  • Copie carte de identitate;
  • Copie certificat de naștere;
  • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui;
  • Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este ”clinic sănătos” și ”apt pentru a urma cursurile școlii postliceale, calificarea Asistent Medical Generalist ”;
  • 2 fotografii tip CI;

Nu există taxă de înscriere dar la depunerea dosarului se achită 15 % din taxa anuală.   

Taxa anuală de școlarizare se plăteşte în 5 tranşe.

Absolut toate datele înregistrate sunt strict confidențiale.