Resurse


  • Școala Postliceală ,,Prof. Dr. P. Brânzei” Iaşi parcurge Curriculum naţional pentru Domeniul de Sănătate și Asistență Pedagogică, calificarea Asistent Medical Generalist, aprobat prin OMEN Nr. 3499 / 29. 03. 2018 ( pentru anii I, II şi III ) şi foloseşte:

Paraschiv Mariana-Fondator

Andrei Daniela  – maistru instructor/ asist.med.princ.
Podariu Daniela – maistru instructor/ asist.med.princ.
Miron Maricica – maistru instructor/ asist.med.princ.
Acsinte Loredana-maistru instructor/ asist.med.princ.
Panfil Ancuţa  – prof./ med.rezident
Săndulache Ştefan – prof./ med.rezident
Popa Alexandra- prof./med.rezident

Lucaci Mitruţa – prof.gr.I/ biofizică și biochimie
Stancana Carmen Petruta-prof./psiholog
Birsan Marlena- prof.gr.I/
Beldiman Luminița-Florentina – prof./lb. moderne
Grasu Iulian – prof./informatică

Paraschiv Mirela  – economist, secretar, bibliotecar

Pentru buna desfășurare a cursurilor de zi se folosesc următoarele spații:

  • Săli (clasă si demonstrație)
  • Laboratoare ( biologie și informatică)
  • Bibliotecă

Spaţiile menţionate împreună cu cancelaria, secretariatul şi grupurile sanitare pentru profesori și elevi sunt avizate din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor .

Spaţiul  şcoliii respectă normele igienico-sanitare impuse de Ministerul Sănătăţii în ceea ce priveşte suprafaţa, iluminatul, încălzirea, mobilierul şi întreţinerea (Autorizaţia sanitară de funcţionare).