Istoric


Școala Postliceala Sanitara Iași


Școala Postliceala ,,Prof. Dr. P. Brânzei” Iasi, localizată în  orașului Iași, se adresează  tuturor absolvenților de studii liceale, cu sau fără diplomă de bacalaureat, din orice mediu (urban sau rural) fără limită de vârstă care doresc :

O meserie de viitor la o şcoală de viitor.

Școala oferă instruire în domeniul Sănătate și Asistență Pedagogică, calificarea asistent medical generalist.image11

Şcoala Postliceală „Prof. Dr. P. Brânzei” Iaşi  este o instituţie de învăţământ preuniversitar privat care pregăteşte de 27 ani  Asistenţi Medicali Generalişti  si face parte din Sistemul Naţional de Învăţământ, Acreditată prin Ordin de Ministru, Nr. 5655 din data de 14.10.2009, care organizează examene de absolvire, gestionează şi eliberează acte de studii recunoscute de MEN şi în străinătate.

În anul 1996, sub conducerea regretatului Psiholog Viorel Paraschiv, ia fiinţă Grupul Şcolar Preuniversitar „Prof. Dr. P. Brânzei” Iași, purtând numele unui om de ştiinţă reprezentativ din domeniu, pentru eternizarea numelui celui ce a fost  Prof. Dr. P.Brânzei, un excepţional om de ştiinţă, un pedagog deosebit şi un psihiatru inegalabil, urmăreşte realizarea idealului său educaţional, întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe aspiraţiile societăţii româneşti şi pe valorile democraţiei europene şi universale iar odată cu primirea acreditării  Grupul Şcolar Preuniversitar „Prof. Dr. P. Brânzei” devine:

ŞCOALA POSTLICEALĂ „Prof. Dr. P. Brânzei” Iași.

Fiind printre primele şcoli particulare din Iaşi, cǎ are pânǎ în prezent 23 promoţii de absolvenţi, Şcoala Postliceală „Prof. Dr. P.Brânzeise bucură cu siguranţă de prestigiu în spaţiul oamenilor şcolii, de mândria şi recunoştinţa celor care au absolvit aici, de aprecierea comunităţii locale, a generaţiilor de elevi care au învăţat şi învaţă rosturile cunoaşterii şi ale vieţii.

Calificarea de asistent medical generalist oferă elevilor o gama de abilități, cunoștințe și capacități de înțelegere în cadrul unor contexte bine structurate, prin intermediul unor activități de instruire și învățare practica atât în cadrul formal al școlii, cât și la agentul economic.

Școala Postliceala „Prof. Dr. P. Brânzei” Iaşi  este recunoscută atât  în ţară cât şi străinatate, dovadă fiind  numărul mare de absolvenţi  ce activează  în  domeniul sanitar.