Istoric


Școala Postliceală ,,Prof. Dr. P. Brânzei” Iaşi

Transformăm pasiuni în cariere de succes. Din 1993


Școala Postliceală ,,Prof. Dr. P. Brânzei” Iaşi, localizată în orașului Iași, se adresează tuturor tinerilor  absolvenți de studii liceale, cu sau fără diplomă de bacalaureat, din orice mediu(urban sau rural) fără limită de vârstă dar şi a celor care doresc o reconversie profesională,  în domeniul Sănătate și Asistență Pedagogică, calificarea Asistent Medical Generalist, prin forma de zi, în program de după- amiază.image11

Cu o tradiţie de 30 ani, Şcoala Postliceală ,,Prof. Dr. P. Brânzei” Iaşi  este o instituţie privată de învăţământ preuniversitar care pregăteşte Asistenţi Medicali Generalişti.  Suntem parte din Sistemul Naţional de Învăţământ şi Acreditaţi prin Ordin de Ministru, Nr. 5655 din data de 14.10.2009, organizând examene de absolvire, nivel 5, gestionând şi eliberând acte de studii recunoscute de ME şi în străinătate.

În anul 1996, sub conducerea regretatului Psiholog Viorel Paraschiv, ia fiinţă Grupul Şcolar Preuniversitar ,,Prof. Dr. P. Brânzei” Iași, purtând numele unui om de ştiinţă reprezentativ din domeniu, pentru eternizarea numelui celui ce a fost  Prof. Dr. P. Brânzei, un excepţional om de ştiinţă, un pedagog deosebit şi un psihiatru inegalabil. Înfiinţarea şcolii a avut drept scop realizarea idealului educaţional al d-lui Psiholog Viorel Paraschiv bazat pe tradiţiile umaniste, aspiraţiile societăţii româneşti şi pe valorile democraţiei europene şi universale. Odată cu primirea acreditării Grupul Şcolar Preuniversitar ,,Prof. Dr. P. Brânzei” devine:  Școala Postliceală ,,Prof. Dr. P. Brânzei” Iaşi

Ca una dintre primele şcoli private din Iaşi, Școala Postliceală ,,Prof. Dr. P. Brânzei” Iaşi se mândreşte cu 28 promoţii de absolvenţi şi se bucură de prestigiu şi recunoştinţa generaţiilor de elevi care au învăţat şi învaţă rosturile cunoaşterii şi ale vieţii.

Calificarea de Asistent Medical Generalist oferă elevilor o gamă de abilități, cunoștințe și capacități de înțelegere în cadrul unor contexte bine structurate, prin intermediul unor activități de instruire și învățare practică atât în cadrul formal al școlii, cât și la instituţiile medicale partenere, contribuind astfel la îmbunătăţirea sistemului de sănătate şi la oferirea unei îngrijiri de calitate pacienţilor.

Suntem o echipă cu valori profesionale şi morale, formate şi afirmate de-a lungul anilor în această şcoală, care au capacitatea şi competenţele necesare de a obţine şi menţine la standarde ridicate, performanţele elevilor.

Trebuie să reuşim pentru că ştim ce avem de făcut, pentru că suntem dispuşi mereu la schimbare, pentru că învăţăm continu fără a uita că se poate şi mai bine, că există cineva care să te ajute, că oricine are ceva de oferit.

  Învăţătura este principala resursă pe care şcoala noastră o valorifică şi o pune în slujba candidaţilor.

Școala Postliceală ,,Prof. Dr. P. Brânzei” Iaşi este apreciată de comunitatea locală, recunoscută atât în ţară cât şi în străinătate. Acest lucru este dovedit de numărul mare de absolvenţi care profesează în spitalele din Europa şi din întreaga lumea.