ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Cursurile pentru calificarea asistent medical generalist se derulează pe o perioadă de 3 ani/zi și cuprind:

1. Instruirea clinică – se desfășoară în spitalele din municipiul Iaşi (Spitalul Judetean de Urgente „Sf. Spiridon”, Institutul Regional de Oncologie Iasi, Spitalul de Psihiatrie Socola, Spitalul de Neurochirurgie “N. Oblu” Iasi etc.), pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an şcolar de către conducerea şcolii. În spitale elevii sunt repartizaţi pe secţii şi sunt îndrumaţi de instructorii de practică ai şcolii, sub supravegherea şi îndrumarea asistentelor şefe din fiecare secţie.image21

2. Instruirea teoretică și laboratoare – se desfăşoară în unitatea din Strada Romană nr. 30 Iaşi care dispune de săli de curs şi săli de demonstraţii, de laborator, bibliotecă dotată cu cărţi de specialitate, cabinet de informatică cu un numar de 19 calculatoare conectate la Internet.

Responsabilitatea fundamentală a asistentului / asistentei medical generaliste este aceea de a:

  • promova sănătatea
  • preveni boala
  • reinstaura sănătatea
  • alina suferința

image41Asistentul medical generalist poate fi angajat în:

   • Spitale
   • Policlinici
   • Dispensare locale
   • Cabinete medicale particulare
   • Cabinete medicale din cadrul instituțiilor de învățământ, unități de producție.

Începând cu anul școlar 2018-2019 conform OMEN nr. 3499 din 29.03.2019, Anexa 2, se vor parcurge 39 de module de pregătire pentru calificarea asistent medical generalist, nivel 5. În perioada 2019-2020, anii terminali vor funcționa conform curriculumului aprobat prin OMECTS nr.2713 din 29.11.2007, parcurgându-se 56 de module de pregătire pentru calificarea asistent medical generalist.

Module parcurse în cei 3 ani de studii

Curicula

Anul I de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:


 

Semestrul

Învăţământ teoretic şi tehnic

Învăţământ clinic

I

14 săptămâni

7 săptămâni

II

14 săptămâni

7 săptămâni

 

Modulul 1 Elemente de statistică și informatică medicală

Modulul 2 Embriologie și genetică

Modulul 3 Anatomia şi fiziologia omului

Modulul 4 Microbiologie, virusologie, parazitologie

Modulul 5 Biochimie

Modulul 6 Psihologie generală și medicală

Modulul 7 Sociologie și antropologie

Modulul 8 Biofizică şi imagistică medicală

Modulul 9 Farmacologie

Modulul 10 leadership și comunicare profesională

Modulul 11 Semiologie medicală

Modulul 12 Educație pentru sănătate

Modulul 13 Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor

Modulul 14 Nursing general I

Modulul 15 Nursing general II

Anul II de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:


Semestrul

Învăţământ teoretic şi tehnic

Învăţământ clinic

I

11 săptămâni

10 săptămâni

II

11 săptămâni

10 săptămâni

 

Modulul 16 Comunicare profesională în limba modernă

Modulul 17 Epidemiologie

Modulul 18  Nutriție și dietetică

Modulul 19 Boli infecțioase și nursing specific

Modulul 20 Medicină internă și nursing specific (MI.I)

Modulul 21 Medicină internă și nursing specific (MI.II)

Modulul 22 Chirurgie şi nursing specific (CHI.I)

Modulul 23 Chirurgie şi nursing specific (CHI.I)

Modulul 24 Dermatologie și nursing specific

Anul III de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:


Semestrul

Învăţământ teoretic şi tehnic

Învăţământ clinic

I

12 săptămâni

9 săptămâni

II

12 săptămâni

9 săptămâni

 

Modulul 39 Managementul proiectelor de sănătate

Modulul 40 Calitatea serviciilor de nursing

Modulul 41 Deontologie şi etică profesională

Modulul 42 Psihologie medicală

Modulul 43 Pedagogie

Modulul 44 Cercetare în nursing

Modulul 45 Ginecologie şi nursing în ginecologie

Modulul 46 Obstetrică şi nursing în obstetrică

Modulul 47 Puericultură, pediatrie şi nursing specific

Modulul 48 Neurologie şi nursing în neurologie

Modulul 49 Psihiatrie şi nursing în psihiatrie

Modulul 50 Anestezie – terapie intensivă şi nursing specific

Modulul 51 Conduita în urgenţe medico-chirurgicale

Modulul 52 Gerontologie, geriatrie şi nursing specific

Modulul 53 Oncologie şi nursing în oncologie

Modulul 54 Îngrijiri paliative

Modulul 55 Nursing comunitar

Modulul 56 Îngrijiri la domiciliu