CURRICULUM

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Cursurile pentru calificarea Asistent Medical Generalist se derulează pe o perioadă de 3 ani/zi și cuprind:

1. Instruirea clinică – se desfășoară în spitalele din municipiul Iaşi(Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf. Spiridon”, Institutul  de Psihiatrie ,,Socola”, etc.), pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an şcolar de către conducerea şcolii dar şi în străinătate.

În spitale elevii sunt repartizaţi pe secţii şi sunt îndrumaţi de instructorii de practică ai şcolii, sub supravegherea şi îndrumarea asistentelor/asistenţilor şefi din fiecare secţie.image21

2. Instruirea teoretică și laboratoare – se desfăşoară în unitatea din Strada Romană nr. 30 Iaşi care dispune de_ săli de curs, 2 săli de demonstraţii dotate cu aparatura necesară, un laborator, o bibliotecă dotată cu cărţi de specialitate şi un cabinet de informatică.

Responsabilitatea fundamentală a Asistentului / Asistentei Medical Generalist este aceea de a:

  • promova sănătatea
  • preveni boala
  • reinstaura sănătatea
  • alina suferința

image41Asistentul Medical Generalist poate fi angajat în:

   • Spitale
   • Policlinici
   • Dispensare locale
   • Cabinete medicale particulare
   • Cabinete medicale din cadrul instituțiilor de învățământ, unități de producție.
   • Centre de Îngrijire bătrâni.

Începând cu anul școlar 2018-2019 conform OMEN nr. 3499 din 29.03.2018, Anexa 2, se parcurg 39 de module de pregătire pentru calificarea asistent medical generalist, nivel 5.

În perioada 2019-2020, anii terminali au funcționat conform curriculumului aprobat prin OMECTS nr.2713 din 29.11.2007, parcurgându-se 56 de module de pregătire pentru calificarea asistent medical generalist.

Module parcurse în cei 3 ani de studii

Curicula

Anul I de studiu are 42 de săptămâni, structurate  în V module


 

Modul

Învăţământ teoretic şi tehnic

 Învăţământ clinic

I,II,III

14 săptămâni

7 săptămâni

IV,V

14 săptămâni

7 săptămâni

Modulul 1 Elemente de statistică și informatică medicală

Modulul 2 Embriologie și genetică

Modulul 3 Anatomia şi fiziologia omului

Modulul 4 Microbiologie, virusologie, parazitologie

Modulul 5 Biochimie

Modulul 6 Psihologie generală și medicală

Modulul 7 Sociologie și antropologie

Modulul 8 Biofizică şi imagistică medicală

Modulul 9 Farmacologie

Modulul 10 Leadership și comunicare profesională

Modulul 11 Semiologie medicală

Modulul 12 Educație pentru sănătate

Modulul 13 Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor

Modulul 14 Nursing general I

Modulul 15 Nursing general II

Anul II de studiu are 42 de săptămâni, structurate în V module:


Modul

Învăţământ teoretic şi tehnic

Învăţământ clinic

I,II,IV

11 săptămâni

10 săptămâni

IV,V

11 săptămâni

10 săptămâni

Modulul 16 Comunicare profesională în limba modernă

Modulul 17 Epidemiologie

Modulul 18  Nutriție și dietetică

Modulul 19 Boli infecțioase și nursing specific

Modulul 20 Medicină internă și nursing specific (MI.I)

Modulul 21 Medicină internă și nursing specific (MI.II)

Modulul 22 Chirurgie şi nursing specific (CHI.I)

Modulul 23 Chirurgie şi nursing specific (CHI.I)

Modulul 24 Dermatologie și nursing specific

Anul III de studiu are 42 de săptămâni, structurate în V module:


Modul

Învăţământ teoretic şi tehnic

Învăţământ clinic

I,II,III

10 săptămâni

11 săptămâni

IV,V

10 săptămâni

11 săptămâni

Modulul 25. Etică profesională şi multiculturalitate

Modulul 26.  Pedagogie

Modulul 27.  Management şi legislaţie sanitară

Modulul 28. Calitatea îngrijirilor şi siguranţa pacientului

Modulul 29. Anestezie – terapie intensivă şi nursing specific

Modulul 30. Obstetrică, ginecologie şi nursing specific

Modulul 31. Puericultură, pediatrie şi nursing specific

Modulul 32. Neurologie şi nursing în neurologie

Modulul 33.  Sănătate mintală, psihiatrie şi nursing în psihiatrie

Modulul 34. Gerontologie, geriatrie şi nursing specific

Modulul 35. Oncologie şi nursing în oncologie

Modulul 36. Îngrijiri paliative

Modulul 37.  Nursing comunitar

Modulul 38. Conduită în urgenţe medico-chirurgicale, situaţii de criză şi dezastre

Modulul 39. Cercetare în nursing