Admitere


Dacă eşti absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat sau doreşti să-ţi schimbi meseria, slujind nevoilor oamenilor aflaţi în suferinţă, înscrie-te în perioada mai-septembrie 2024, la Şcoala Postliceală ,,Prof. Dr. P. Brânzei” Iaşi, acreditată prin Ordin de Ministru Nr. 5655 din data de 14.10.2009,  calificarea: Asistent Medical Generalist 

În urma examenului de licență  vei obține:

 • Certificat de Calificare Profesională Nivel 5, corespunzător Cadrului Naţional al Calificărilor, domeniul Sănătate şi  Asistenţă  Pedagogică,
 • Calificarea: Asistent Medical Generalist,
 • Studii acreditate şi recunoscute în străinătate.

 CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 1. Fișă tip de înscriere;
 2. Diploma de bacalaureat, Certificat absolvire liceu sau Adeverință de absolvire (promoția 2024), original și copie (copia va fi certificată „Conform cu originalul” de către secretariat);
 3. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII, original și copie;
 4. Copie carte de identitate;
 5. Copie certificat de naștere;
 6. Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui;
 7. Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este ”clinic sănătos” și ”apt pentru a urma cursurile școlii postliceale sanitare”;
 8. 2 fotografii tip CI;

PROGRAM DE CURSURI

Cursurile sunt organizate la forma de învăţământ -zi- în program după-amiază, între orele 15-20.45.

Nu există taxă de înscriere dar se achita 15 % din taxa anuală la depunerea dosarului. Taxa anuală de școlarizare se plăteşte în 5 tranşe .

Vă stăm la dispoziţie de Luni până Vineri între 09-17 la secretariatul Şcolii din Str. Romană Nr. 30, în incinta Şcolii Gimnaziale ,,Ion Neculce” Iaşi .

Vă rugăm să ne contactaţi telefonic la numerele: 0758/ 233923 sau 0232/ 233923.