Admitere


Inscriere on-line

Admitere specializare asistent medical generalist 2020!

Dacă eşti absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat  înscrie-te în perioada iunie – septembrie 2021  la Şcoala Postliceală „Prof. Dr. P. Brânzei” Iaşi, acreditată prin Ordin de Ministru Nr. 5655 din data de 14.10.2009. In urma examenului de licență  vei obține:

 • Certificat  de Competenţe Profesionale pentru nivel 5, domeniul Sănătate şi Asistenţă Pedagogică
 • Calificarea Asistent Medical Generalist
 • Studii recunoscute în străinătate

 CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 1. Diplomă sau copie legalizată după diploma de bacalaureat (sau adeverinţă pentru absolvenţii anului în curs) sau copie legalizată după certificatul de absolvire;
 2. Foaie matricola
 3. Copie după certificatul de naştere;
 4. Copie după certificatul de căsătorie (după caz);
 5. Copie după cartea de identitate;
 6. Adeverinţă medicală (clinic sănătos, MRF);
 7. 2 foto tip CI;
 8. Dosar plic.

PROGRAM DE CURSURI

Cursurile sunt organizate la forma de învăţământ –zi- în program după-amiază, între orele 14:30-21:30.

Nu există nici o taxă de înscriere. Taxa anuală de școlarizare se poate plăti în transe. 10% din taxa anuală se plătește la depunerea dosarului.

Vă stăm la dispoziţie de Luni pana  Vineri  între 09-18  la secretariatul Şcolii din str. Romană nr. 30, în incinta Şcolii 21.

Vă rugăm să ne contactaţi telefonic la numerele 0232-233923 sau 0758-233923.