Specializări


ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Cursurile pentru calificarea Asistent Medical Generalist se derulează pe o perioadă de 3 ani/zi și cuprind:

1. Instruirea teoretică și laboratoare – se desfăşoară în unitatea din Strada Romană, nr. 30 Iaşi care dispune de săli de curs şi săli de demonstraţie dotate cu aparatura necesară, bibliotecă dotată cu cărţi de specialitate, cabinet de informatică cu un număr de 19 calculatoare conectate la Internet.

2. Instruirea clinică – se desfășoară în spitalele din municipiul Iaşi (Spitalul  Clinic  Judetean de Urgente „Sf. Spiridon”, Institutul Regional de Oncologie Iasi, Institutul de Psihiatrie ,,Socola’, Spitalul  Clinic de Urgenţă “Prof.Dr.Nicolae Oblu” Iasi etc.), pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an şcolar de către conducerea şcolii.  În spitale, elevii sunt repartizaţi pe secţii şi sunt îndrumaţi de instructorii de practică ai şcolii, sub supravegherea şi îndrumarea asistentelor şefe din fiecare secţie.image21

Responsabilitatea fundamentală a asistentului / asistentei medical generaliste este aceea de a:

  • Promova sănătatea,
  • Preveni boala,
  • Reinstaura sănătatea,
  • Alina suferința.

image41Asistentul medical generalist poate fi angajat în:

   • Spitale,
   • Policlinici,
   • Dispensare locale,
   • Cabinete medicale particulare,
   • Cabinete medicale din cadrul instituțiilor de învățământ, unități de producție,
   • Case de bătrâni.

Începând cu anul școlar 2018-2019 conform OMEN nr. 3499 din 29.03.2018, Anexa 2, se vor parcurge 39 de module de pregătire pentru calificarea Asistent Medical Generalist, nivel 5.

În perioada 2019-2020, anii terminali au funcționat conform curriculumului aprobat prin OMECTS nr.2713 din 29.11.2007, parcurgându-se 56 de module de pregătire pentru calificarea Asistent Medical Generalist.

Module parcurse în cei 3 ani de studii

Curicula

Anul I de studiu are 42 de săptămâni, structurate în cinci module:

Module

Învăţământ teoretic

şi tehnic

Învăţământ clinic

I,II,III

14 săptămâni

7 săptămâni

IV, V

14 săptămâni

7 săptămâni

Modulul 1. Elemente de statistică și informatică medicală,

Modulul 2. Embriologie și genetică,

Modulul 3. Anatomia şi fiziologia omului,

Modulul 4. Microbiologie, virusologie, parazitologie,

Modulul 5. Biochimie,

Modulul 6. Psihologie generală și medicală,

Modulul 7. Sociologie și antropologie,

Modulul 8. Biofizică şi imagistică medicală,

Modulul 9. Farmacologie,

Modulul 10. Leadership și comunicare profesională,

Modulul 11. Semiologie medicală,

Modulul 12. Educație pentru sănătate,

Modulul 13. Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor,

Modulul 14. Nursing general 1,

Modulul 15. Nursing general 2.

Anul II de studiu are 42 de săptămâni, structurate în cinci module:


Module

Învăţământ teoretic şi tehnic

Învăţământ clinic

I,II,III

11 săptămâni

10 săptămâni

IV, V

11 săptămâni

10 săptămâni

Modulul 16. Comunicare profesională în limba modernă,

Modulul 17. Epidemiologie,

Modulul 18. Nutriție și dietetică,

Modulul 19. Boli infecțioase și nursing specific,

Modulul 20. Medicină internă și nursing specific (MI.I),

Modulul 21. Medicină internă și nursing specific (MI.II),

Modulul 22. Chirurgie şi nursing specific (CHI.I),

Modulul 23. Chirurgie şi nursing specific (CHI.I),

Modulul 24. Dermatologie și nursing specific.

Anul III de studiu are 42 de săptămâni, structurate în cinci module:


Module

Învăţământ teoretic şi tehnic

Învăţământ clinic

I,II,III

12 săptămâni

9 săptămâni

IV,V

12 săptămâni

9 săptămâni

Modulul 25. Etică profesională şi multiculturalitate,

Modulul 26. Pedagogie,

Modulul 27. Management şi legislaţie sanitară,

Modulul 28. Calitatea îngrijirilor şi siguranţa pacientului,

Modulul 29. Anestezie – terapie intensivă şi nursing specific,

Modulul 30. Obstetrică, ginecologie şi nursing specific,

Modulul 31. Puericultură, pediatrie şi nursing specific,

Modulul 32. Neurologie şi nursing specific,

Modulul 33. Sănătate mintală, psihiatrie şi nursing specific,

Modulul 34. Gerontologie, geriatrie şi nursing specific,

Modulul 35. Oncologie şi nursing specific,

Modulul 36. Îngrijiri paliative,

Modulul 37. Nursing comunitar şi îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi,

Modulul 38. Conduita în urgenţe medico-chirurgicale, situaţii de criză şi dezastre,

Modulul 39. Cercetare în nursing.